En brunn är urkopplad och det är reducerat vattenflöde till Granby Strand beroende på partiklar i vattnet. Ett filter är monterat och vi kommer att montera ett ytterligare för att stabilisera flödet i området.

Detta gör att ett bevattningsförbud är meddelat och gäller tills vidare.

Förbudet gäller samtliga brukare som får sitt vatten via Bärmö.

Ett företag har fått i uppdrag att åtgärda brunnarna samt sommarvatten. Arbetet är påbörjat och i början av denna vecka lär vi få tidsschema för åtgärderna.