Bergbrunnen har varit avstängd sedan i vintras och det kan då bildas lite bakterier vid stillastående. Skulle det bli aktuellt att ta Bergbrunnen i bruk igen kommer den först att spolas igenom och därefter tas nya vattenprover, innan brunnen startas på nytt.