Angående vattenprov

Bergbrunnen har varit avstängd sedan i vintras och det kan då bildas lite bakterier vid stillastående. Skulle det bli aktuellt att ta Bergbrunnen i bruk igen kommer den först att spolas igenom och därefter tas nya vattenprover, innan brunnen startas på nytt.

Planerat driftstopp mellan kl. 8-13 den 24 september 2020

Pga. det arbete som kommer att utföras i vattensystemet den 24 september 2020 kommer vattentillförseln för samtliga anslutna fastigheter att vara avstängd under tiden arbetet pågår. Observera att det planerade arbetet kommer att ta upp till 4 timmar, inte 1 timme som tidigare angivits.  Vattnet kommer att vara avstängt mellan kl. 8:00 – 13:00 torsdagen […]

Planerat driftstopp den 24 september 2020

Under dagen den 24 september 2020 kommer en omkoppling att ske i vattensystemet vilket kommer att medföra ett driftstopp i vattenförsörjningen på ca 1 timme. Under tiden som arbetet pågår kommer allt vatten att vara avstängt för samtliga anslutna fastigheter.  Vi återkommer med exakt tid för avstängning.

Driftstörning

Det är fel på Granbys vattenpump i samlingsbrunnen. Det berör inte omedelbart Granby Strands vattenförsörjning men en tryckjustering har gjorts i huvudpumparna för att bistå Granby i väntan på reparation vilket kan medföra viss tryckstörning även för Granby Strand. Det råder absolut bevattningsförbud under tiden felsökning och åtgärd pågår. 

Pumpar

Båda pumparna är nu bytta och den första är driftsatt. Pump nr 2 kopplas in under den kommande veckan. När sedan alla injusteringar är utförda kommer det årliga stora vattenprovet att göras. Fortsättningsvis kommer vattenproverna att finnas tillgängliga här på hemsidan, under Vattenprover.