Om Brunnen

Bärmö vattenanläggning får sitt dricksvatten från Bärmö grundvattentäkt belägen invid Mälaren.

Om Vattenbrunnen

Råvattnet är grundvatten från borrade brunnar. Brunnarnas djup är 20 respektive 120 meter och medeldygnsproduktionen är ca 10-100 kubikmeter/dygn.
Brunnarna togs i bruk för första gången på 1960-talet och försåg då bland annat delar av Sigtuna Stad med vatten i kommunal regi.

Bärmö vattenanläggning svarar idag för vattenförsörjningen till fastigheter i områdena Granby och Granby Strand, Övre och Nedre Fröjdkullen, Bärmö och Hammarbacken med dricksvatten av god kvalité.

Regelbunden Kvalitetskontroll

Drift och underhåll av vattenläggningen ombesörjs av CR Concrete Recycling AB som upprätthåller en noggrann kvalitetskontroll med regelbundna provtagningar för att säkerställa en fullgod och säker vattenkvalitet.