Det har konstaterat svarta partiklar i dricksvattnet. Svarta prickar tyder på att avlagringar i ledningarna släppt. En förhöjd manganhalt har konstaterats troligen pga detta.  Ett test taget 8 maj visar 0,07 mg per liter . Gränsvärdet för tjänligt dricksvatten är 0,3 mg/liter

Vi ligger sålunda långt under gränsvärdet.  Dock har vi tidigare legat stabilt under 0,02 och det kan anses normalvärdet.

Tre nya tester togs 11 maj.  De togs vid användare på Tömvägen och Förskolan samt Bärmö.
Partiklarna har setts i Granbystrand och Granby dock finns inga rapporter ännu på andra platser .

Ett misstänkt läckage i den gamla vattenslingan på Granby gjorde att den stängdes av . Det vattnet används endast till bevattning så det påverkar inte hushållen.

Vi fortsätter arbetet under söndag måndag och då det anses som ett akut reparationsarbete kan vattnet vara avstängt kortare stunder den närmaste tiden.