Under dagen den 24 september 2020 kommer en omkoppling att ske i vattensystemet vilket kommer att medföra ett driftstopp i vattenförsörjningen på ca 1 timme.

Under tiden som arbetet pågår kommer allt vatten att vara avstängt för samtliga anslutna fastigheter. 

Vi återkommer med exakt tid för avstängning.