Pga. det arbete som kommer att utföras i vattensystemet den 24 september 2020 kommer vattentillförseln för samtliga anslutna fastigheter att vara avstängd under tiden arbetet pågår.

Observera att det planerade arbetet kommer att ta upp till 4 timmar, inte 1 timme som tidigare angivits. 

Vattnet kommer att vara avstängt mellan kl. 8:00 – 13:00 torsdagen den 24 september. 

Tänk på att det kan vara bra att spola upp lite extra vatten i några kannor eller liknande att ha under driftstoppet och att klara av dusch, tvätt, mm. innan kl. 8.00 på morgonen.