Båda pumparna är nu bytta och den första är driftsatt. Pump nr 2 kopplas in under den kommande veckan. När sedan alla injusteringar är utförda kommer det årliga stora vattenprovet att göras.

Fortsättningsvis kommer vattenproverna att finnas tillgängliga här på hemsidan, under Vattenprover.