Vi har filter monterade på Granbystrand och ser inte längre den ansamling av partiklar som var tidigare.

Båda pumpar levererar nu vatten igen men hårdheten på vattnet är hög. Vi kommer att spola ur brunnarna en och en den närmaste tiden. Det kommer knappast att märkas avseende vattentillgång men det kan komma grumligt vatten någon tid efter. Karby VVS har semester och därefter börjar arbetet med de nya pumparna.

Torkan fortsätter och ni liksom övriga i länet uppmanas till försiktighet med dricksvattnet.

Det råder fortsatt bevattningsförbud vilket ni vänligen men bestämt uppmanas följa.

De som har sommarvatten berörs inte. De som kan dela med sig till de grannar som ej har anslutning får gärna göra det.