Under tiden fram till dess de installeras råder bevattningsförbud. Vi kommer innan dess att spola ur södra brunn som levererar merparten av vattnet. Vi beräknar att det arbetet tar en dag och meddelar er innan det sker. Under tiden så levererar norra brunn dricksvattnet.

Vi har kontaktats av kommunen och kommer att lägga ut framtida vattenprover här.