Stamnätet fungerar utan anmärkning ,Hela vårt nät är testat enligt provrapporterna. Det är av yttersta vikt att provtagning görs på föreskrivet sätt för att undvika problem i framtiden.

Mvh.

Peter Viklund