2021-09-01  Felet är åtgärdat och vattentillförseln fungerar igen, kl. 10.35.

2021-09-01  Pågående driftstopp i vattentillförseln kl. 9.38

Akut vattenavstängning på grund av stor vattenläcka. Vattnet stängs av under tiden felsökning pågår.

Informationen uppdateras löpande så snart vi vet mer.

2020-09-18 Planerat driftstopp mellan kl. 8-13 den 24 september 2020

Pga. det arbete som kommer att utföras i vattensystemet den 24 september 2020 kommer vattentillförseln för samtliga anslutna fastigheter att vara avstängd under tiden arbetet pågår.

Observera att det planerade arbetet kommer att ta upp till 4 timmar, inte 1 timme som tidigare angivits. 

Vattnet kommer att vara avstängt mellan kl. 8:00 – 13:00 torsdagen den 24 september. 

Tänk på att det kan vara bra att spola upp lite extra vatten i några kannor eller liknande att ha under driftstoppet och att klara av dusch, tvätt, mm. innan kl. 8.00 på morgonen.

2020-09-17 Planerat driftstopp den 24 september 2020

Under dagen den 24 september 2020 kommer en omkoppling att ske i vattensystemet vilket kommer att medföra ett driftstopp i vattenförsörjningen på ca 1 timme.

Under tiden som arbetet pågår kommer allt vatten att vara avstängt för samtliga anslutna fastigheter. 

Vi återkommer med exakt tid för avstängning.

2020-05-31 Driftstörning

Det är fel på Granbys vattenpump i samlingsbrunnen. Det berör inte omedelbart Granby Strands vattenförsörjning men en tryckjustering har gjorts i huvudpumparna för att bistå Granby i väntan på reparation vilket kan medföra viss tryckstörning även för Granby Strand.

Det råder absolut bevattningsförbud under tiden felsökning och åtgärd pågår. 

2019-09-02 Pumpar

Båda pumparna är nu bytta och den första är driftsatt. Pump nr 2 kopplas in under den kommande veckan. När sedan alla injusteringar är utförda kommer det årliga stora vattenprovet att göras.

Fortsättningsvis kommer vattenproverna att finnas tillgängliga här på hemsidan, under Vattenprover.

2019-08-22 Driftstörning

Kl. 11:07 – Felet är nu åtgärdat och vattentillförseln är åter normal.

Kl. 10:52 – Avbrottet beror på elfel. Elektriker/Elleverantör på väg.

Kl. 10:50 – Det finns ett avbrott i vattentillförseln. Felsökning pågår

2019-06-30 Sedan några veckor tillbaka är partiklarna borta 

Vi har filter monterade på Granbystrand och ser inte längre den ansamling av partiklar som var tidigare.

Båda pumpar levererar nu vatten igen men hårdheten på vattnet är hög. Vi kommer att spola ur brunnarna en och en den närmaste tiden. Det kommer knappast att märkas avseende vattentillgång men det kan komma grumligt vatten någon tid efter. Karby VVS har semester och därefter börjar arbetet med de nya pumparna.

Torkan fortsätter och ni liksom övriga i länet uppmanas till försiktighet med dricksvattnet.

Det råder fortsatt bevattningsförbud vilket ni vänligen men bestämt uppmanas följa.

De som har sommarvatten berörs inte. De som kan dela med sig till de grannar som ej har anslutning får gärna göra det.

2019-06-17 Beställning av nya pumpar är gjord och de beräknas ha en leveranstid om 5-6 veckor enligt leverantören

Under tiden fram till dess de installeras råder bevattningsförbud. Vi kommer innan dess att spola ur södra brunn som levererar merparten av vattnet. Vi beräknar att det arbetet tar en dag och meddelar er innan det sker. Under tiden så levererar norra brunn dricksvattnet.

Vi har kontaktats av kommunen och kommer att lägga ut framtida vattenprover här.

2019-05-27

En brunn är urkopplad och det är reducerat vattenflöde till Granby Strand beroende på partiklar i vattnet. Ett filter är monterat och vi kommer att montera ett ytterligare för att stabilisera flödet i området.

Detta gör att ett bevattningsförbud är meddelat och gäller tills vidare.

Förbudet gäller samtliga brukare som får sitt vatten via Bärmö.

Ett företag har fått i uppdrag att åtgärda brunnarna samt sommarvatten. Arbetet är påbörjat och i början av denna vecka lär vi få tidsschema för åtgärderna.

 

2018-05-11 Pågående Driftstörningar

Det har konstaterat svarta partiklar i dricksvattnet. Svarta prickar tyder på att avlagringar i ledningarna släppt. En förhöjd manganhalt har konstaterats troligen pga detta.  Ett test taget 8 maj visar 0,07 mg per liter . Gränsvärdet för tjänligt dricksvatten är 0,3 mg/liter

Vi ligger sålunda långt under gränsvärdet.  Dock har vi tidigare legat stabilt under 0,02 och det kan anses normalvärdet.

Tre nya tester togs 11 maj.  De togs vid användare på Tömvägen och Förskolan samt Bärmö.
Partiklarna har setts i Granbystrand och Granby dock finns inga rapporter ännu på andra platser .

Ett misstänkt läckage i den gamla vattenslingan på Granby gjorde att den stängdes av . Det vattnet används endast till bevattning så det påverkar inte hushållen.

Vi fortsätter arbetet under söndag måndag och då det anses som ett akut reparationsarbete kan vattnet vara avstängt kortare stunder den närmaste tiden.